QUẦY LƯU NIỆM

Quý khách muốn mua vài sản phẩm phương xa? Hãy ghé quầy hàng lưu niệm của Hương Phong – Hồ Cốc Beach Resort. Ở đây, những món hàng  lưu niệm chắc chắn sẽ làm quý khách thích thú.

luuniem