Kiến Trúc

Hướng dẫn thi chứng chỉ giám sát Công trình Giao Thông ( Phần 1)


Hướng dẫn thi chứng chỉ giám sát Công trình Giao Thông ở video này từ câu 1- 50. Trọn bộ câu hỏi và đáp án phục vụ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng theo quyết định1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 đã được mình tổng hợp theo...