Công Nghệ

Cách sử dụng tính năng Measure để đo khoảng cách trên iOS 12


Cách sử dụng tính năng Measure để đo khoảng cách trên #iOS 12 iOS 12 được bổ sung một tính năng khá hay tên là #Measure, dựa vào tính năng thực tế ảo tăng cường AR để đo khoảng cách và chiều dài các vật dụng trong đời thật thông...