Giải Trí

Convert DJVU Files to PDF, DJVU to TIFF, DJVU to Word – How To
Learn How to convert .djvu files to pdf, jpg, word, tiff and many other formats in windows. BitRecover DjVu to PDF Converter is an efficient application to batch convert DjVu documents into professional-quality documents in the popular PDF file format and Word document formats, and most commonly used image formats like .jpg, .png, .gif, .bmp formats.

How to convert djvu to pdf in windows, easy steps:

Step1: Search in Google: “BitRecover DjVu Converter”.
Step2: Select result for safe and secure download.
Step3: Install and Open “BitRecover DjVu Converter”.
Step4: “Select” .djvu files or folder having .djvu files.
Step5: Select PDF format from Saving Option.
Step6: Choose “Destination location”.
Step7: “Convert” djvu file.
Note: For other format conversion like DjVu to Tiff, DjVu to jpg, DjVu to word etc. change/select required format from saving option.

Nguồn: https://huongphonghococresort.com/

Xem thêm bài viết khác: https://huongphonghococresort.com/giai-tri/

Giải Trí
Fine Dining at Ho Chi Minh | Vietnam Travel Series
Giải Trí
Tin tức dịch Covid 19 mới nhất 5/6| Brazil: số người mắc Covid-19 tăng nhanh khi nới lỏng kiểm dịch
Giải Trí
Hướng dẫn tạo Zalo Official Account và tìm hiểu các tính năng của OA – Kiemtiencenter