Giải Trí

How to Play YouTube Videos on Floating Window on Android?
How to Play YouTUbe Videos on Floating Window on Android?

Step 1: Open Play Store and search for ‘Y-Tube Player’, Install the App, and give the permission that it asks for.

Step 2: Now, Open the Video that you like to play on Floating Window in ‘Y-Tube Player’.

Step 3: Tap on ‘Pop-Up’, and then give permissions like ‘permit drawing over other apps’.

Step 4: Now, the Video will play on floating window.

From YouTube App:

Step 1: Open the Video that you like to play on Floating Window in ‘YouTube App’.

Step 2: Tao on ‘Share’ link, and then select the ‘Y-Tube Player’.

Step 3: Tap on Popup player, and then select your choice like ‘just once’ or Always.

Step 4: Now, it will play in floating window.

To close the Floating Window player:-

Just tap and hold on the player, and drag the video to the ‘close button’ at the bottom, and then untap it, and it will be deleted.

It’s done.

Thanks for watching, please like and subscribe

==============================================

YouTube Subscribe:
Patreon:
Facebook:
Twitter:
Website:

#howto #playyoutubevideosonfloatingwindow #android

Nguồn: https://huongphonghococresort.com/

Xem thêm bài viết khác: https://huongphonghococresort.com/giai-tri/

Giải Trí
Hướng dẫn tạo Zalo Official Account và tìm hiểu các tính năng của OA – Kiemtiencenter
Giải Trí
FOXB THỬ THÁCH KHÁM PHÁ CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẠI DƯƠNG SÂU 1000M ĐẦY THỦY QUÁI TRONG MINECRAFT
Giải Trí
FAPtv Cơm Nguội: Tập 186 – Cha Ăn Mặn Con Khát Nước (Phim Hài Tết 2019)