Kiến Trúc

Viện Quy Hoạch Xây dựng Đà Nẵng


Viện Quy Hoạch Xây dựng Đà Nẵng thành lập từ tháng 6 năm 1996 với tên gọi là : Viện Quy hoạch Đô thị – Nông thôn Đà Nẵng với số lượng cán bộ nhân viên chỉ có 22 người. Quá trình hoạt động Viện đã bổ sung nhân lực để đáp ứng...