Máy Tính

Tăng Tốc Máy Tính, Tối Ưu Windows 7 luôn như mới


Tăng tốc máy tính – Tối ưu Windows 7 luôn như mới, giúp máy chạy nhanh mượt để Windows luôn đạt hiệu xuất cao nhất 0:10 Tối ưu cache – dọn sạch tệp tin rác 3:15 Tắt windows update 5:26 Tắt bớt hiệu ứng AERO 8:25 Tắt...