Pháp Luật

22 Quy luật khi đầu tư trên thị trường chứng khoán


22 Quy luật khi đầu tư trên thị trường chứng khoán Jesse Livermore đã từng nói “Không có điều gì mới trên thị trường chứng khoán. Những gì đã diễn ra sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai vì bản tính tự nhiên, cảm xúc của con người...