Giải Trí

#WorldCupAtHome | 2018 FIFA World Cup™ | France 4-2 Croatia [Extended Highlights]
Watch extended highlights of the 2018 FIFA World Cup Final between France v Croatia.

#WorldCupAtHome | Full Matches:

Follow our #WorldCupAtHome playlist on Spotify to relive some of the best songs from the FIFA World Cup wonder years:

2018 FIFA World Cup | The Official Film:

#WorldCupAtHome | Compilations:

Russia 2018 highlights:

Relive other iconic #WorldCup matches in full:

Classic #WorldCup stories:

What makes the #WorldCup so great:

One to Eleven | The FIFA World Cup Film:

Get your football fill from FIFA:
FIFA World Cup on Instagram:
FIFA Women’s World Cup on Instagram:
FIFA World Cup on Twitter:
FIFA Women’s World Cup on Twitter:
FIFA World Cup on Facebook:
FIFA Women’s World Cup on Facebook:

Nguồn: https://huongphonghococresort.com/

Xem thêm bài viết khác: https://huongphonghococresort.com/giai-tri/

Giải Trí
FOXB THỬ THÁCH KHÁM PHÁ CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẠI DƯƠNG SÂU 1000M ĐẦY THỦY QUÁI TRONG MINECRAFT
Giải Trí
Khắc phục sự cố mở đươc file word nhưng không chỉnh sửa được
Giải Trí
TRIPREPORT | Vietnam Airlines (ECONOMY) | Boeing 787-9 | Ho Chi Minh City – Hanoi